Volná místa v rozvrhu

Firemní výuka

Odbourejte zábrany a zlepšete své jazykové dovednosti

  • pro firmy, jejichž pracovníci se vzhledem k povaze své práce potřebují vzdělávat a zdokonalovat v angličtině
  • možnost individuální výuky, výuky ve dvojici či ve skupině (maximální doporučený počet studentů ve skupině je vzhledem k povaze výukové metody ideálně 5, maximálně 8)
  • výuka probíhá v prostorách firmy, je uzpůsobena časovým možnostem zaměstnanců a dohodnutým podmínkám
  • pravidelné sledování docházky zaměstnanců do výuky
  • průběžné sledování pokroku studentů a pravidelné testování dosažených znalostí