Volná místa v rozvrhu

Příprava na jazykové zkoušky

Když chcete uspět (KET, PET, FCE, CAE)

  • pomůžu Vám určit, který typ jazykové zkoušky dle Evropského referenčního rámce pro jazyky je pro Vás dosažitelný
  • pracuji se standardními výukovými materiály zaměřenými na získání certifikátu
  • v kurzu se soustředím na všechny čtyři dovednosti – čtení, psaní, poslech i mluvený projev